Privatlivspolitik

Charleys far ApS (“vi”, “os”, “vores”) behandler oplysninger om dig, når du tilmelder vores nyhedsbreve om Tobias Dybvad eller kontakter os med henblik på booking. Vi er derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) forpligtede til at orientere dig om en række forhold i relation til behandling af personoplysninger om dig, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

DATAANSVARLIG

Charleys far ApS er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som nærmere beskrevet nedenfor.

Du finder vores kontaktoplysninger i bunden af denne privatlivspolitik. 

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

UDSENDELSE AF NYHEDSBREV

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet om Tobias Dybvad, registrerer vi din e-mailadresse. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi indhenter dit samtykke til behandlingen af oplysningerne samtidig med det samtykke, der indhentes til modtagelse af nyhedsbreve iht. markedsføringsloven.

Oplysningerne behandles så længe samtykket anvendes og du ikke har trukket det tilbage. Oplysningerne opbevares i op til 2 år efter sidste anvendelse (udsendelse af nyhedsbrev) med henblik på at dokumentere overholdelse af markedsføringsloven. 

NÅR DU BOOKER TOBIAS DYBVAD

Når du booker Tobias Dybvad igennem hjemmesiden, videregives dine oplysninger direkte fra hjemmesiden (via vores databehandler, der hoster hjemmesiden) til All Things Live Denmark ApS, der behandler alle bookinger. Den eneste behandling som vi foretager af dine personoplysninger, er således videregivelsen til All Things Live Denmark ApS. Oplysningerne bliver ikke opbevaret eller behandlet på anden vis. 

Videregivelsen omfatter de oplysninger du skriver ind i bookingformularen, herunder navn, firma, telefon og e-mail. Retsgrundlaget for videregivelsen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores og All Things Live Denmark ApS’ legitime interesse i at kunne kontakte dig med henblik på booking.

All Things Live Denmark ApS behandler personoplysningerne på dig som selvstændig dataansvarlig. Du kan læse mere om deres behandling af dine personoplysninger på deres hjemmeside, www.allthingslive.dk/privacy-policy

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER OG TREDJELANDSOVERFØRSEL

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overlader vi dine personoplysninger til vores databehandlere, som hoster hjemmesiden og som står for vores e-mailsystem. Når du kontakter os med henblik på booking, overlader vi dine personoplysninger til vores databehandler, som hoster hjemmesiden, og videregiver dem til All Things Live Denmark ApS, som nævnt ovenfor.

Vi bruger Microsoft Outlook som vores e-mailsystem. Brug af Outlook indebærer, at dine personoplysninger vil blive overført til såkaldte tredjelande (lande udenfor EU/EØS). Medmindre der er tale om et tredjeland, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (herunder virksomheder beliggende i USA, som er omfattet af EU-U.S. Data Privacy Framework), er overførselsgrundlaget Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser. 

Du kan finde liste over Microsofts underdatabehandlere her

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, herunder en kopi af det relevante overførselsgrundlag, kan du anmode herom ved at kontakte os (se nedenfor). 

RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du har for det første ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet i de enkelte e-mails, du modtager, eller ved at kontakte os

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dine øvrige rettigheder indebærer:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få personoplysningerne overført til en anden dataansvarlig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Charleys far ApS
CVR-nr.: 38438980
Studiestræde 30, 1.
1455 København K
E-mail: